Copy SMS

Ես նույնպես կատարյալ չեմ

Ես նույնպես կատարյալ չեմ - ստատուս, հետաքրքիր, նկար,

Կբացվի նոր մի օր՝ ինչպես վիրակապը "երեկվա խոր վերքն է սպիացել արդեն": Ու եթե խոր վերքն է սպիացել արդեն, արժի՞ արդյոք հիմա, արժի՞ ասել արդյոք, որ վերքերը, ճիշտ է, լավանում են, բայց դրանցից միշտ էլ կրճատվում է մաշկը:


Ես նույնպես կատարյալ չեմ - ստատուս, հետաքրքիր, նկար,

Ազատությունը դա այն չէ ինչ ձեզ տվել են, այլ այն ինչը ձեզանից չեն կարող վերցնել:


Ես նույնպես կատարյալ չեմ - ստատուս, հետաքրքիր, նկար,

Լինել վատը, դա ամոթ չէ, ամոթ է լինել ԷԺԱՆ...


Ես նույնպես կատարյալ չեմ - ստատուս, հետաքրքիր, նկար,

Չի կարելի վերադառնալ անցյալ և փոխել մեկնարկը, բայց կարելի է մեկնարկել հիմա և փոխել ավարտը:


19

13

1837

 • Չի կարելի վերադառնալ անցյալ և փոխել մեկնարկը, բայց կարելի է մեկնարկել հիմա և փոխել ավարտը: (լավ)
 • Nare ))
  2014-04-21 18:28:06
  մերսի (ծաղիկ)
 • Աննա∞•
  2014-04-21 18:42:34
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) շատ լավ խոսքեր են Նարսս
 • լավն էր (բռավո) ապրեսս (լավ) (լավ)
 • Nare ))
  2014-04-22 11:07:26
  շհնորհակալություն (ծաղիկ)
 • ***LUSI HYAN***
  2014-09-28 00:00:06
  այս կյանքում ոչ ոք կատարյալ լինել չի կարող
 • ☯...
  2014-09-28 00:01:19
  չի եղել... չկա... չի էլ լինի...
 • ***LUSI HYAN***
  2014-09-28 00:03:37
  ինչպես չի եղել ,միակ կատարյալ մարդը դա ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՒՍՆ է եղել
 • ☯...
  2014-09-28 00:04:30
  միայն նա...
 • ***LUSI HYAN***
  2014-09-28 00:05:10
  մի միայն նա ու ել վոչ վոք
 • ☯...
  2014-09-28 00:05:52
  իհարկե...
 • ***LUSI HYAN***
  2014-09-28 00:07:07
  ձգտում ենք կատարելության, բայց դյվար հասնենք
 • ***LUSI HYAN***
  2014-09-28 00:09:51
  բայց ինչ մնում ե տեքստին հիանալի եր .ապրես ՆԱՐԵ յան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)