Copy SMS

Կյանքը դաժան մի խաղ է


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքեր

Մարդ պետք է ամեն օր առնվազն մեկ կարճ երգ լսի,մեկ լավ բանաստեղծություն կարդա,մեկ սրտառուչ նկար նայի,և հնարավորության դեպքում մի քանի խելացի խոսքեր արտաբերի................................


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԿյանքը կարճ է. Ներիր արագ,համբուրիր դանդաղ,ծիծաղիր լիաթոք...Աշխատիր այնպես,ասես քեզ փող պետք չի...Սիրիր այնպես,ասես ոչ ոք քեզ ցավ չի պատճառել...Պարիր այնպես,ասես ոչ ոք քեզ չի նայում...Երգիր այնպես,ասես ոչ ոք քեզ չի լսում...Ապրիր այնպես,ասես դրախտում ես.......


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԿյանքի գիտնականներն այն մարդիկ են,ովքեր ժամանակ ունեն ոչ միայն անհրաժեշտի,այլ նաև թվացյալ ավելորդի.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերՈրպեսզի աշխարհը կարողանա փոխվել,նախ պետք է մարդը փոխվի.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵրկու անվերջանալի բան կա-տիեզերքը ևմարդկային հիմարությունը.Չնայած տիեզերքի դեպքում ես այդքան էլ վստահ չեմ.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԱյն ժամանակ-սպիտակ ձյունն ավելի սպիտակ էր,խոտն ավելի կանաչ էր,արևն ավելի ջերմ էր և վարդն ավելի ուժեղ էր բուրում.Այն ժմանակ ես և դու դեռ մենք էինք.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերՓորձը ասես սերմի հատիկ լինի,որ աճելով վեր է ածվում խելամտության.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵրջանիկ է միայն այն հոգին,որը սիրում է.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԽելացի մարդը բարկանում է հիմարությունների վրա,իմաստունը ծիծաղում դրանց վրա.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերՖանտազիան ավելի կարևոր է,քան գիտությունը,քանի որ գիտությունը սահմանափակ է.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵթե սովորենք բոլոր օրենքները,ապա դրանք խախտելու ժամանակ չենք ունենա.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵթե բոլորը ճշմարտությունը ասեին,սժոխքը կտեղափոխվեր երկիր.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵրբեք մի «սևագրեք» ձեր կյանքը,հետագայում ժամանակ չեք ունենա «մաքրագրելու» համար.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵրբեք մի խաբիր նրան,ով հավատում է քո ամեն խոսքին.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵրբեք մի հանձնվիր և կտեսնես,թե ինչպես են հանձնվում մյուսները.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԱրա այնպես,որպեսզի երազանքդ փոխի քո կյանքը այնքան,որ կյանքդ փոխի երաանքդ.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերՈչ մեկը քեզանից լավը չի,ոչ մեկը քեզանից խելացի չի,ոչ մեկը քեզանից բախտավոր չի,ուղղակի նրանք քեզանից շուտ են սկսել.Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերթե դու սիրում ես մարդուն այնպիսին,ինչպիսին նա կա ուրեմն դու սիրում ես նրան........Եթե դու փոտձում ես նրան քեզպիսին դարձնել ուրեմն դու սիրում ես քեզ.Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերՄի խնդրիր հարգանք,այլ արա այնպես,որ հարգեն քեզ.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԽելացի մարդը չի նեղանումյայլ ենթադրություններ է անում.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերՄարդիկ կարող են մոռանալ,ինչ դուք ասացիկ.Կարող են մոռանալ, ինչ դուք արեցիք,բայց չեն կարող մոռանալ,ինչ դուք նրան ստիպեցիք զգալ.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԲոլորին ասա,որ դու տխուր ես և հավատա նրանք մինչև արցունք երջանիկ կլինեն.


Կյանքը դաժան մի խաղ է - Հետաքրքիր , խելացի , մտքերԵթե ինչ որ մեկը ձեզ դանակահարում է հետևից,նշանակում է դուք գտնվում եք նրա առջևում.................

5

4

2134

 • MY nAme Is………
  2014-04-22 20:36:14
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ArPiNe
  2014-04-23 16:59:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Madridista
   2014-04-23 18:31:43
   :) :) :) :) :) :) :) :) :) մերսի :) :) :) :) :) :) :) :)