Copy SMS

Ավելին,քան պարզապես նկարներ...

                Նկարներ,որոնք ձեզ կստիպեն ժպտալ,հուզվել ու մտածել...

Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ


Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ                   

             Երջանիկ ընտանիք..

 Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ    

                       Կներես...բայց դու ինձ պետք ես ՊաՊ...
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ

Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ

Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
    Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ                  


                      Ով անցյալ ունի, չի կարող հիշողություն չունենալ:


Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
            


Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախԱվելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ

                   

                     Մարդկանց նկատմամբ Մարդ եղեք,Մարդիկ ..!! Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ

Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ

                     Անհասկանալի մարդ արարած,դու պատերազմներ ես մղում`հանուն խաղաղության

Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ


                    Ես կբողոքեմ ձեզանից,ես Աստծուն ամեն ինչ կպատմեմ :((Նկար`որը ցնցել է ողջ աշխարհը)

Ավելին,քան պարզապես նկարներ... - նկարներ, տխուր, ուրախ
21

28

3209