Copy SMS

Ժպտա...♥

Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկություն

Միշտ ժպտալ է պետք.ոմանց՝անկեղծ,ոմանց էլ՝ինադու:♥


Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկությունԺպտա,քանզի  ժպիտդ  կյանքն է մեկի աշխարհի...♥


Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկությունԺպտա սաղ լավ կլնի հավատա:

Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկությունՄոր  ժպիտը  ամենաթանկ  բանն է  աշխարհում...♥

Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկությունՄեկ ժպիտից  կարող է ծնվել սիրո մի  ողջ տիեզերք...♥


Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկությունՇնորհակալ եմ էն  մարդկանց ովքեր ինձ  ժպիտ պաչգևեցին...


Ժպտա...♥ - Ժպիտ, սեր, երջանկությունԺպտա՝ որովհետև դու  կարող ես...♥

16

12

4261