Copy SMS

Մեջբերում գրքից (ՄԱՍ 2)

Սեյրան Գրիգորյան

Ինչու ես տխուր...


Մեջբերում գրքից  (ՄԱՍ 2) - Սեյրան Գրիգորյան  հեղինակի մտքերը, կարծիքները

Եթե մարդը կատարած սխալը չի փորցում ուղղել, այդ ժամանակ այն դառնում է գիտակցված հանցագործություն, վերանում է մարդը, դառնում ընդամենը ճնշված առարկա:

                                                      * * *

Մեր օրերում բարին երբեմն այնքան թույլ է, ոև նույնիսկ ամենաթեթև քամուց սկսում է մրսել, դողալ, մահու չափ հիվանդանալ, ջերմել, անգամ մեռնել...

                                                       * * * 

Եթե ուզում ես խղճիտ դեմ չգնալ, ուզում ես, որ ժամանակի ընթացքում քեզանից ինչ-որ բան մնա, կուտակվիր հավատիդ շուրջը:


Մեջբերում գրքից  (ՄԱՍ 2) - Սեյրան Գրիգորյան  հեղինակի մտքերը, կարծիքները

Մարդիկ միշտ զարմանում են, թե Քրիստոսն ինչու ընտրեց ինքնազոհության ճանապարհը: Որովհետև առանց ինքնազոհության մարդը չի կարող գոյություն ունենոլ:

                                                   * * *

Երջանկությունը գանձ է, որը թաղված է բոլորիս համար անհայտ տեղում, մենք դատապարտվաժ ենք այդ երջանկությունը որոնելու, երջանկությունն`ընդամենը ապրելու պատրվակ է:

                                               * * *

Մենք այնքան զբաղված ենք ապրելու հոգսերով, որ այդպես ապրելով, մոռանում ենք ապրելու մասին մտածել:


Մեջբերում գրքից  (ՄԱՍ 2) - Սեյրան Գրիգորյան  հեղինակի մտքերը, կարծիքները

Ապրոլն իսկապես իմաստավորվում է երբ քեզ չեն խաբում:

                                                        * * *

Մեր ուղեղներն այնքան մթանգնել,որ սկսել ենք ամենասովորական անկեղծությունը հերոսություն համարել, իսկ անկեղծ բան ասողին`չվստահել: Տեր Աստված, սա ինչ պատիժ է:


Մեջբերում գրքից  (ՄԱՍ 2) - Սեյրան Գրիգորյան  հեղինակի մտքերը, կարծիքները

5

0

793