Copy SMS

«ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից

Բետոն և Մամուռ

Բետոն և մամուռ- առաջին հայացքից անհամատեղելի բաղադրիչներ են, բայց ոչ Ռոբերտ Կեննոնի համար:


 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ ԿեննոնՔանդակագործի մտքի թռիչքը գրեթե աներևակայելի է: Բետոնը որպես բաղադրիչ օգտագործվում է մի շարք քանդակների ստեղման համար, սակայ այսքան ժամանակ ոչ մեկ «Մեռած»բետոնին այս եղանակով կյանքի չէր կոչել:


 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն


Մամուռը անընդհատ աճելով փոխում էր քանդակի տեսքը: Եվ պարբերաբար հետևելով քանդակին տպավորություն էր ստեղծվում, որ այն ապրում է :  


 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն
 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն
 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն
 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն
 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն
 «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ Ռոբերտ Կեննոնի կողմից - «ԿԵՆԴԱՆԻ» քանդակներ, Ռոբերտ Կեննոն

13

3

3184

 • ......
  2014-06-27 19:42:39
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սիր
  2014-06-27 19:47:23
  :) :)
  • ......
   2014-06-27 19:56:15
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)