Copy SMS

Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի..

Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի.. - գեղեցիկ, նկար, միտք

Մարդիկ, սիրելիս, անհամեմատ ավելի վտանգավոր թույն են, քան օղին ու ծխախոտը..


Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի.. - գեղեցիկ, նկար, միտք

Այժմ մենք երկուսով ենք՝ ես և իմ ազատությունը:


Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի.. - գեղեցիկ, նկար, միտք

Հերիք է քեզ հավատացնես, որ որոշ մարդիկ քեզ հարկավոր են:


Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի.. - գեղեցիկ, նկար, միտք

Մի փնտրեք իդեալական մարդու, այսօր ես տանն եմԵվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի.. - գեղեցիկ, նկար, միտք


Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի.. - գեղեցիկ, նկար, միտք

13

0

1186