Copy SMS

Ծովաստղեր

Այս անողնաշարավորների կմախքը կազմված է կալցիտի առանձին թիթեղիկներից, որոնք միացված են ձուլող հյուսվածքներով: 

Ծովաստղեր  - ծովաստղեր, հետաքրքիր, ծովային

: Ծովաստղերի մոտ շատ զարգացած է ինքնավերականգնողական գործառույթը: Նրանք կարող են վերականգնվել նույնիսկ, երբ մնացել են միայն մեկ վերջույթով և ափսեի 1/5-րդ մասով:

Ծովաստղեր  - ծովաստղեր, հետաքրքիր, ծովային
Ծովաստղերը հաճախ կիսվելով են բազմանում: Այդ դեպքում` բաժանման հատվածում հյուսվածքները սկզբում փափկում են, ապա աստիճանաբար բաժանվում

Ծովաստղեր  - ծովաստղեր, հետաքրքիր, ծովային
Ծովաստղերի ստամոքսը բաղկացած է երկու մասից: Եվ շատ տեսակներ սնունդը կարող են մարսել մարմնի սահմաններից դուրս` ստամոքսը բերանից դուրս գցելով: Երբ սնունդը մարսվում է, ստամոքսը վերադառնում է իր տեղը:

Ծովաստղեր  - ծովաստղեր, հետաքրքիր, ծովային
Կակղամորթերով սնվող ծովաստղերը դրանց կարող են մարսել հենց խեցու մեջ: Ծծիչները բացում են խեցին, և ստամոքսը մտնում է դրա մեջ: Ապա դրանից դուրս եկող ֆերմենտները կակղամորթին վերածում են ժելեանման հեղուկի, որը աստղը ներծծում է:

Ծովաստղեր  - ծովաստղեր, հետաքրքիր, ծովային

6

32

2277