Copy SMS

Արևն է համբուրել≅

Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ


88 մի տեսակ են չի ետ թիվը ու հանուն դրա ես անում եմ իմ հաջորդ պոստը..... Պեպեններ, պեպենիկներ, արևից հայբույր ստացածներ կամ ոնցոր ռուսնա ասում վեսնուշկա, իմ համար մեկա ոնց կնկալեք, բայց այս պոստս նվիրում եմ այդ հրաշք կետիկներին ,որոնք զարդարում են ոչ այնքան շատերի երեսը և դարձնում են յուրահատուկ: 

Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ

Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ

36

123

3017

 • ☠Գոհար☠
  2014-08-15 18:53:45
  :( ինչի իմ դեմքին ձևի համար մի հատ չկա (բռավո) պոստը լավն էր
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 19:07:05
   դե ոչինչ արևը չէ մեկ ուրիշը կհամբուրի ;) :D :D :D մերսի շատ
   • ☠Գոհար☠
    2014-08-15 20:44:49
    :D արևի մոտ էլ բախտս չբերեց,, (ծաղիկ) խնդրեմ
 • Kar
  2014-08-15 18:59:59
  ինչ ճաշակա էէէ՜՜~~~~~~~~~
 • Kar
  2014-08-15 19:00:34
  es ՝լ ունեմ)) (լավ)
 • Վարդուհի
  2014-08-15 19:01:45
  նախավերջի նկարը շատ լավն էր :) ապրես Սոն ջան,բայց հնարավորա իրանց ստեղ ծաղրեն ու չնկալեն յուրահատուկ գեղեցկությունը
  • Վարդուհի
   2014-08-15 19:04:44
   չընկալեն
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 19:06:30
   իմ համար ուրիշի կարծիքը հեչա ինձ դուրա գալիս և դա բավականա իմ համար (գինի) մերսի շատ համել քո դուրսը գալիսա ուրիշիննել կգա
 • L*
  2014-08-15 19:03:58
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) im dur@ galisa sirunen
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 19:06:40
   մերսի իմը նույնպես
   • L*
    2014-08-15 19:07:36
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի)
 • 迪尔
  2014-08-15 19:13:54
  պեպեները կարմիր մազերովա սիրուն (խփո) նունս :) (խփո) (խփո)
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 19:14:56
   ուխխխխխ հա (խփո) (խփո) այյյ լավ հիշացրիր ուրա (:|
   • 迪尔
    2014-08-15 19:16:53
    կոմպը փչացելա :'( դու էլ ես իրա նման (:| սիրուն (խփո)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 19:19:28
    փֆֆ ինձնից մի պահի գաղտնքիներ դոխով ասա որ փչացրելա :D :D :D ես դրանից սպսում եմ :D չէ իմ մազերը իրանինից մուգա (ծաղիկ)
   • 迪尔
    2014-08-15 19:23:49
    բա ասում եմ քո ձեռնելա խառն ետ գործում ասումա կա տենց բան :D էտ հալին էլ ծրագրավորող պիտի դառնանք :D բայց կարմիր՞՞՞ :^) ես հեռվից նկատում եմ որ դու արևի ասում ես լավ էսօր հավես չունես մի երևա ես դուրս կգամ (ուրախ) O:)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 19:25:57
    հաա ես իրա նկարները շատ եմ տեսե պարապ վախտ իրա նկարներ էր ուղրակում :D :D :D դե գազարագույն թո հլնի :D :D պահ չէմի չէ ծրագրավորող դու ասա կթվորուհի չդառնա մնացածը հեչ :D :D
   • 迪尔
    2014-08-15 19:28:17
    ի ինքն իմ կոլեգան պիտի լիներ (:| (ուրախ) դե դու էլ քոնն ուղղարկիի մի հատ հիանամ O:)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 21:50:16
    հմի սմսյեմ (գինի)
   • 2014-09-13 19:07:01
    Սոնա,էս կարողա գիտեիր ընդմիշտ ա փչացել՞ (գինի) (դեմք) :D
 • Կիմա
  2014-08-15 19:14:13
  հետաքրիրա ..սիրունաաա :)
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 19:15:05
   ըհը համաձայն եմ :) :)
  • Kar
   2014-08-15 19:16:00
   շուտվանից սենց պոստեր չէր եղել.ու հների կոմենտներ
   • Կիմա
    2014-08-15 19:17:17
    Kar, վերադարձար՞
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 19:17:50
    մերսի շատ (ծաղիկ) (ծաղիկ) դեեեե սպասում եմ
   • Kar
    2014-08-15 19:18:02
    հա շուտ էի մտնում,
   • Կիմա
    2014-08-15 19:18:39
    ոնց ես՞
   • Kar
    2014-08-15 19:20:20
    լավ դու ոնց ես՞
   • Կիմա
    2014-08-15 19:20:51
    եսել եմ լավ....եսել եմ ուրախանում որ հներից մարդա մտնում քոփի
 • Kar
  2014-08-15 19:23:00
  հիմա քչերն են մտնում
  • Կիմա
   2014-08-15 19:24:30
   հա գրառումների որակիցա
   • Սուսաննա♥
    2014-08-15 19:34:10
    հաաաաաաամաձայն եմ Կիմս բայց լավ երեխեք կան լավել գրառում են անում
   • Kar
    2014-08-15 19:38:48
    չէ
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 21:50:50
    ճիշտա Կարը երեխեք շատ քիչ են մտնում նամանավանդ հները
   • Սուսաննա♥
    2014-08-15 22:32:39
    մտնողը մտնումա ...մի քանիսնել հանգստանում են :)
 • …₰
  2014-08-15 19:27:32
  իրոք ոմանց դեմքեր գեղեցկացնումա..իսկ ոմանց ել "գեշացնում" լավներ..
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 21:51:26
   դե նայած եթե բռնում պուդրիում են խեղճ պեպենները գեշանումա ոնցոր լաքա լինի..... մերսի (գինի)
 • Սուսաննա♥
  2014-08-15 19:29:00
  Վախխխ սիրում եմ պեպեններ...լավնեն (ծաղիկ)
 • Սուսաննա♥
  2014-08-15 19:29:44
  Ապրես Սոնս (բռավո) (բռավո)
 • Մելինե
  2014-08-15 19:51:39
  (լավ) (լավ) կան դեմքեր, որոնցում պեպենները ավելի գեղեցիկ են նայվում Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 21:52:02
   ըհը համաձայն եմ ինչքան աչքերը խորն են լինում ենքան պեպենները լավ են նայվում
 • Mariam95
  2014-08-15 22:16:03
  տեղ-տեղ ընկած պեպեն էի ման գալիս :)
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-15 22:31:11
   այսինքն առանց պեպենների նկարներել եմ գցե :^)
   • Mariam95
    2014-08-15 22:32:05
    համարյա տենց մի բան, բայց հայացքդ դուրս չեկավ
   • Սուսաննա♥
    2014-08-15 22:36:00
    բայց բոլորիննել կար եը որ նկարնա
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 22:50:45
    դե գցելուց առաջ հատ հատ ես եմ նկարները ընտրե ու խելքս չի կտրում որ չլինի բայց դե որ ասում ես ուրեմն շփոթվել եմ (ծաղիկ) հավես չկա հելնեմ ման գամ որնա թո ետել տենց մնա (ծաղիկ)
   • Սուսաննա♥
    2014-08-15 22:51:49
    ես նայել եմ Սոն ջան չկա տենց նկար հանգիստ եղի (ժպիտ)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-15 22:52:57
    լիներել մեկա հանգիստ եմ (ծաղիկ)
 • Մարի
  2014-08-16 00:57:46
  Նրբությու՜ն
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-16 14:35:58
   դե ոչ միշտ բայց հիմնականում նրբացնումա (ծաղիկ) չէի նկատել լավ արտահայտություն էր ու տեղին
   • Մարի
    2014-08-19 23:16:15
    De mec masamb nrbacnuma ^^
 • Marieta
  2014-08-16 01:03:21
  Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ ես էլ ունեմ, ես աղջկա նման...չգիտեմ կան լիքը պեպենիկներով մարդիկ, որ իրոք շատ սիրուն են (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սուսաննա♥
   2014-08-16 01:05:23
   իմնելա սենց համարյա բայց մենակ քթիս (ժպիտ) ու չի երևում համարիա
   • Marieta
    2014-08-16 01:07:20
    ահա մի պահ ինձ թվումա շատանումա հետո չի էլ երևում
   • Սուսաննա♥
    2014-08-16 01:08:45
    հա իմը չի լինում տենց
   • Kar
    2014-08-16 01:11:45
    իմը սկզբում շատ էր հիմա տարիքի հետ անցնումա (վատ)
   • Սուսաննա♥
    2014-08-16 01:12:58
    փաստորեն սաղս պեպեններով ենք :D :D :D հետոել ասումենք սիրուն չի պեպենները :) :)
   • Սուսաննա♥
    2014-08-16 01:14:44
    ամաչում էինք բացվեինք :D :D :D եսինչ ազգ ենք :) :)
   • Marieta
    2014-08-16 14:30:27
    բայց ինչի էինք ամաչում կամ ով էր ամաչում, իչքան գիտեմ ստեղ դրա համար մահապատիժ չկա :D
 • Ամուլիկ♥
  2014-08-16 01:18:26
  շատտտտ եմ սիրում պեպեներ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lady
  2014-08-16 13:21:59
  ինչքան էլ շատ էին նկարները :) ես էլի սա կառանձնացնեմչեմ հիշում ով էր էլի պեպենների մասին գրառում բացել էլի էս նկարն էի առանձնացրել :) պեպեններ սիրում եմ բայց միայն դեմքի վրա ու ոչ այդքան արտահայտիչ....
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-16 14:34:37
   Արսենը ունի մի քան պոստ պեպենների մասին (ծաղիկ) հաաա շատ սիրունա ես ես դերասանուհուն շատ եմ սիրում :)
   • Lady
    2014-08-16 14:41:04
    կուղարկես՞ :) ես էլ...
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-18 22:08:47
    ըհը հեսա գտնեմ ուղարկեմ
   • Lady
    2014-08-20 18:12:38
    ապրես
 • Lady
  2014-08-16 14:29:45
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-16 14:35:07
   եեեեեե չէ ստեյելա սիրուն բայց են մեկում ավելի լավնա չէ՞
   • Lady
    2014-08-16 14:41:21
    ահա շատ....ֆիլմից ա էտ նկարը
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 14:42:39
    որ ֆիլմից՞ են իմ գցածը գիտեմ բայց քո գցածները չէ (ծաղիկ) կասես նայեմ
   • Lady
    2014-08-16 14:43:40
    դե քո գցածի հետ եմ :)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 14:44:45
    հաաա հա ետ ֆիլմը երեք անգամ նայել եմ որովհետև Ջեյսն Ստետխեմին շաաատ -շաաաատ եմ սիրըմ ;) :D
   • Lady
    2014-08-16 14:47:16
    անդուր տիպա բայց (պաղպաղակ) :D
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 14:48:53
    փուֆ քեզ :P :D :D իրան էլ մեկել անգամ բան չասես թե չէ մարդասպան կվարձեմ քեզ սպանի եթաս ;) :D :D :D
   • Lady
    2014-08-16 14:52:22
    թող սպանի դեմ չեմ (լուսնաքայլ) :D մենակ դու ինձ ասա նորմալ տեղ կգնամ՞ հա՞ (ծաղիկ) :D
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 14:53:35
    դե նայած տնեցիք ինչքան փող կտան ինչքան շատ ենքան մոտիկ կծառայես ;) :D :D :D
   • Lady
    2014-08-16 14:57:24
    ես կամ Ամերիկայում եմ խառայելու կամ Իսրայելում (ծաղիկ) :D
   • Lady
    2014-08-16 14:57:45
    ծառայելու* |(
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:02:24
    հա նա ջան խառայի մինչև տենամ որդից եմ վարկ հանում եղնիկնմեր քցենք քո համար մրուր անես ;) :D :D :D
   • Lady
    2014-08-16 15:03:17
    լավ յա զզվում եմ...էտ թեման փակի հա (լուսնաքայլ)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:05:38
    լաաավ է լսի դու չէիր ասում որ Եվրեներին շատ ես սիրում (:| ընդե էլ գնա :)
   • Lady
    2014-08-16 15:09:16
    բա էտ եմ ասում էլի...գնամ Պաղեստինի հետ կռվի մեջ մտնեմ :D
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:13:24
    առծի բայց գիտես (պաղպաղակ) :D
   • Lady
    2014-08-16 15:15:06
    կմտածեմ դեռ չգիտեմ (լուսնաքայլ) :D
   • Lady
    2014-08-16 15:16:02
    աա էս քո գրառումը ինչի եմ կարդում արևն է արհամարել |( :D
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:23:29
    իիիիիիիի շատ շատ արևը քեզ արհամարի իմ գրառումից ինչ ես ուզում |( :D :D :D
   • Lady
    2014-08-16 15:25:37
    ուֆֆ լավ է...շատ կուզեի արհամարեր (լուսնաքայլ) սենց էլ բան կլինի տանից դուրս չեմ գալիս մի քիչ արև որ լինումա վատանում եմ |(
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:33:23
    աաաաա ես սիրում եմ բայց իմ մոտել արյունա քթիցս գալի դրանից հեռու եմ մնում
   • Lady
    2014-08-16 15:37:27
    լավ կլիներ որ ինձ մոտ միայն դա լիներ....
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:46:48
    էլի բան կա՞ իմը մեկել գլխացավա բաց քթիս արյունը առանց սրսկելու չեն կարում կտրեն իմը չի կտրվում չգիտես խի
   • Lady
    2014-08-16 15:49:25
    իսկ չես ստուգվել՞ :) դե ուշաթափություն ա լինում ...
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:51:36
    չէ արդեն դզվել եմ ամառվա սկզբին էր շուտ-շուտ լինում մի երկու անգամ սրսկեցին եսիմ ինչ դրեցցին քթիս մեջ հիմա լավ եմ (ծաղիկ) աաա ետ ուրիշա ես մի անգամ ուշաթափվել եմ մի տաս տարեկանում իհարկե արևից չէ բայց սաղ երեսս վերք էր եղե ասֆալտի վրա դեմքի կողմով ուշաթափվել էի
   • Lady
    2014-08-16 15:53:49
    (:| էտ ինչից՞....ինձ մոտ սկզբից թուլությունա լինում քիչ-քիչ տեսադաշտս մշուշոտվումա ու......հայտնվում եմ արդեն գետնին :D
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 15:55:28
    աղչա իմը պատահական ուժեղ ընգել եմ դեմքի վրա երեք ամիս վերք էր դեմքս բայց հլը շռամել կա քթիս մոտ ;) :D :D այյյյյյյ բայց հավեսա ետ ընգնելու պահը :D :D
   • Lady
    2014-08-16 15:56:38
    էտ ընկնելու պահը դեռ չեմ զգացել որովհետև միշտ հասցնում բռնում էին (պաղպաղակ) :D աայյյ քթիդ վրա հենց՞ :D
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-16 16:07:37
    չէ կողը :D :D :D :D
   • Lady
    2014-08-20 18:13:36
    լավա վատ չի (լավ) :D
 • 2014-08-17 23:06:52
  Արևն է համբուրել≅ - հետաքրքիր, արձակուրդային ,գեղեցիկ :D :D Հա գեղեցիկ պեպեններ ունի (խփո) :D
 • Arpy(Քոփիի անքուն)
  2014-08-17 23:28:08
  աաաա աչքերիս չեմ հավատումմմմմմմմ դու դեռ ստեղ ես... :O :O :O :O :O չգիտեմ ինձ կհիշես թե չէ բայց մեր սմսները մինչև հիմա կանն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի)
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-18 00:09:53
   հա հիշում եմ ու պատկերացրա որ դեռ այստեղ եմ (ծաղիկ) պոստս ոնցնա՞ :)
 • ○○○○
  2014-08-18 18:20:16
  Սիրում եմ պեպենիկներ,բայց եթե դեմքի վրա շատ քիչ են :) (ծաղիկ)
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-18 19:07:36
   դե ըստ ինձ շատնելա գեղեցիկ :) մերսի քոմի համար (ծաղիկ)
   • ○○○○
    2014-08-20 13:43:35
    տարբեր մարդիկ ՝՝՝տարբեր կարծիքներ (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-20 22:06:28
    ըհհը
 • sebby
  2014-08-20 11:20:27
  միանգամից նկատում ես ,էե ինչպես է մինուսը դառնում պլյուս..... (բռավո) (բռավո) շան գեղեցիկ նկարներ էին (լավ) (լավ)
  • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
   2014-08-20 22:06:48
   ըհը մերսի շատ (ծաղիկ)
   • sebby
    2014-08-21 08:31:53
    խնդրեմ (ծաղիկ) օյ սխալների համար կներեք ուղղակի արագ եմ գրել :)
   • ☽☾sssooo ͌͌Toxic
    2014-08-21 13:12:30
    հա հա ոչինչ :)
 • wild spirit
  2014-10-21 00:40:41
  http://neepic.com/aqavaEWZ
  • Disaster
   2014-12-20 14:36:14
   հեյ չէի տեսե քոմենթտ :) սիրունա
 • 2014-12-23 19:10:12
  չէիր կարում վերջում էլ գրեիր որ նվիրում ես ինձ՞ O:) :D
  • Disaster
   2014-12-23 19:12:17
   չէի ֆայմե գգիդես :)
   • 2014-12-23 19:12:50
    Անֆայմ (ծաղիկ) (ուրախ)
   • Disaster
    2014-12-23 19:13:34
    լավա չասիր Տֆայմ :D :D
   • 2014-12-23 19:14:26
    Ցֆայմ :D
 • HAKob
  2015-01-12 00:05:05
  մի ժամանակ ինձ էլ ունեի բայց հիմա անհետացելա
 • Սուս_)))
  2015-08-10 17:16:00
  եսել պեպեններ ունեմմ :) :) :)