Copy SMS

ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ - Կարոտ, հիշողություն, հիասթափություն,

Այնքան հարազատ ու նույնքան օտար են քո աչքերը ինձ,


Այնքան արբեցնող ու նույնքան սառն են համբյուրները քո,


Ձեռքերդ այնքան նուրբ ու նույնքան կոպիտ,


Մարմնիս դիպչող,մաշկս զգացող:


Հայացքդ վայրի,մեղմ ու ձգող


Ու նույնքան վանող,


Ձայնիդ ելևջներն ականջիս հասնող,


Այնքան քնքուշ ու քաղցր


Ու նույնքան դաժան ու վիրավորող:


Այնքան մոտիկ ես ու նույնքան հեռու


Իմ կյանքում ամեն ինչ ու նույնքան ոչինչ,


Այնքան տարբեր ես ու նույնքան նման,


Իսկ ես սիրում եմ քեզ հենց այդպիսին


Թերություններով և անթերի…


 

ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ - Կարոտ, հիշողություն, հիասթափություն,                                                                                          

                                                                                      ՀԵՂԻՆԱԿ `Anuka

8

1

1660

  • ANUKA
    2014-12-22 21:43:25
    ԻՍԿԱԿԱՆ ՍԵրԸ ճԻշՏ ԱՅԴՊԻՍԻՆ է,ԵրԲ ՍԻրԱծ էԱԿԻԴ թԵրՈԻթՅՈԻՆՆ ԱՆԳԱՄ ՔԵԶ ՀԱՄԱր ՈԻՆԻ ԱՌԱՎԵԼՈԻթՅՈԻՆ:ԱՆՈԻԼՍ,ՍԵրԴ ԱՌԱջԻՆ ձՅԱՆ ՊԵՍ թՈՂ ՄԱՔՈԻր ԼԻՆԻ.ԵրԲԵՔ թՈԻՅԼ չՏԱՍ ԱՅՆ ՏրՈրԵԼ;