Copy SMS

^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^Լավ հիմա փոխում եք ձեր դեմքի արտահայտությունը և սկսում եք ժտալ^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.

^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.


Ասեք որ նման բան դուք էլ եք ասելլ...^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.


^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.վալետը հետո դամեեեն , կառոլըըը.....^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.կամ ել 3-ին^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.

^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
Խաայյյ
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.

^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.եկաաա գրկեես^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.Հաստատ մեր դասարանում որ սենցա...^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
խաաայյյ^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
Ես ՍիՐուՄ Եմ ՔեԶ ՍնԻկԵրՍ^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.

^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.

^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.
^_^ Ծիծաղում ենք բոլորով ^_^ - միշտ ժպտացեք, ինչ ել որ լինի.

12

7

1919

 • Miss Devil
  2014-12-04 21:13:44
  ֆուտբոլի պահը վեեեեեեեեերջներ :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Samanta
   2014-12-05 16:29:18
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D
 • ice cream
  2014-12-05 22:08:42
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2014/12/getImage%20(21)-957x400.jpg Հաստատ
  • Samanta
   2014-12-05 22:18:44
   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D 100%
 • sedrak1000
  2014-12-09 20:17:40
  :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :Dֆւտբօլ լանաաաաաա""""""""""""""::::::::::::::::::::::::::::::":.
 • լավն էին ընդհանուրբայց լավ կնաես մյուս անգամ հեղինակային կոմիքսներ սարքես,,ավելի հետաքրքիր կլինի,,դե ամեն դեպքում ուղղակի խորհուրդ էր ես,,համ էլ բարի գալուստ քոփի,ոնց որ նորեկ ես :) :)
 • Կեքսիկ
  2015-01-07 20:32:15
  տրամս լաաաց բարձրացավ....կարմրել եմ :D :D :D