Copy SMS

Հեղինակային...

Հեղինակային... - նոր, հեղինակային, ժամանցային

Երեկոն արդեն իջնում է դանդաղ,

Ու մութն է պատում համայն աշխարհին,

Թեև աստղերն են երկնքում շողում

Երազն իջնում է թևածում հոգիս:


Երազանքները բյուր աստղերի պես

Եկել են ահա, կուտակվել անտես 

Ու թեև հոգումս անդարձ խավար է.

Երազներն ահա իջնում են անտես:


Գիտես բարեկամ երզանքն այն մեծ,

Որ ունի իրոք երազկոտ մի տեր

Պիտի դառնա լուռ մի նպատակ,

Ապա կատարված, սպասված երազանք:


Ո~վ համայն մարդիկ երազելն արդյոք

Վտանգավոր չէ? կամ էլ անծանոթ:

Ո~վ համայն մարդիկ երազեք անվերջ 

Ու թող երազներն էլ չունենան վերջ...


8

6

1320