Copy SMS

Փողոցային արվեստ (Street art)

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց


Փողոցային արվեստը բավականին լայն հասկացողություն է ընդգրկում է ոչ միայն նկարչություն,այև քանդակագործություն և այլն:


Այս արվեստի տեսակը եկել է դեռևս նախնադարից:


Փողոցային արվեստի միջոցով ոչ միայն զարգանում է մարդու գեղագիտական ճաշակը նաև դրա միջոցով բարձրացվում են քաղաքական և սոցիալական խնդիրները:


Այս արվեստը համարվում է նաև պատժելի հանցագործություն:  


Դարերի ընթացքում պատանկարչությունը դարնում է մշակույթի տեսակ:


Արվեստի այս տեսակը շրջակա միջավայրը դարձնում է գեղեցիկ,գունավոր,հեքիաթային, կտրում կայանքի մռայլ գույներից:


Ես շատ կուզենայի որպեսզի Հայաստանում էլ մեծ զարգացում ունենար այս արվեստը:


   

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց
Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց
Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց
Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց
Փողոցային արվեստ (Street art) - արվեստ, մարդ, քանդակ, փողոց

9

6

2304