Copy SMS

Ամենա անենա.....

Ամենա անենա..... - աշխարհում, ամեն , ամենա


ամենաբարձր լեռը-Ջոմոլունգմա(Էվերեստ) 8848մ 

ջրվեժը                 Անխել (Վենեսուելա)1034մ

կղզին                    Գրելանդիա  275600կմ/քառ

քաղաքը                  Տոկիո            22մլն բնակիչ

գետավազանը           Ամազոնի        6915000կմ/քառ

լիճը                       Կասպից ծով լիճ  371000կմ/քառ

պետությունը             ՌԴ         17042000կմ/քառ

մայրցամաքը          Եվրասիա    53400000կմ/քառ

Օվկիանոսը           Խաղաղ        180684000կմ/քառ

խորությունը        Մարիանյան  իջվածք  11022մ

ծովը      Սարգասյան                6-7մլն կմ/քառ

անապատը    Սահարա        9000000կմ/քառ

Ամենա անենա..... - աշխարհում, ամեն , ամենաեսքանը երեխեք ջամ մնացաց նկարները տեղադրելու ժամանակ չունեմ

Ամենա անենա..... - աշխարհում, ամեն , ամենա

3

0

3120