Copy SMS

Slipknot

Slipknot - լավն են, լսում եք?


slipknot( անգլերենիցց թարգմ.օղակ)ձևավորվել է 1995թվ ծանր մետալ խումբ է սկզբից ունեցել է 4 անդամ այժմյա խումբը ունի 9 անդամ:Արժանացել են Grammy մրցանակի -լավագույն նու- մետալ երաժշտություն և լավագույն ծանր ռոք երգ :2006թվ խումբն արժանացել է (լավագույն մետալ ներկայացում ) մրցանակիներգի համարSlipknot - լավն են, լսում եք?ԵՍ խմբին շհատ եմ սիրում Slipknot - լավն են, լսում եք?ծանր են երգերը բայց լավն են ելի հո զոռով չի

Slipknot - լավն են, լսում եք?
Slipknot - լավն են, լսում եք?երեխեք ջան վիդեո չեմ կարում տեղադրեմ 

Slipknot - լավն են, լսում եք?քոմենտներում կսպասեմ ձեր կարծիքին ես երաժշտության վերաբերյալ

3

0

1600