Copy SMS

Շառլոթ Բրոնտե «Ջեյն Էյր»

Շառլոթ Բրոնտե «Ջեյն Էյր» - Շառլոթ, բրոնտե, էյր


Շառլոթ Բրոնտե «Ջեյն Էյր» գիրքը այն գրքերի շարքում է ,որը  անհնար է չսիրել:Կարդալու ժամանակ մինչև ոսկորներս զգում էի գիրքը...եզակի գրքերից մեկն է ,որ անկեղծ ասաց նույնիսկ մի տող բաց չեմ թողել: Յուրաքանչյուր տող իր իմաստն ուներ... մի խոսքով չերկարացնեմ..հիմա մեջբերումներ կանեմ գրքից...հատկապես այն տողերը ,որոնք առավել եմ հավանել:

1.Երեխաներըկարողանումենզգալ, բայցչենկարողանումվերլուծելիրենցզգացմունքներըևեթեմասամբէլվերլուծումեն, նրանքբառերովիվիճակիչենարտահայտելայն:

2.«Ինչքա՜նտխուր էպառկածլինելհիմաանկողնումևզգալ, որ քեզմահվանվտանգնէսպառնում: Այսաշխարհըսքանչելի՜է, սարսափելիկլինիայստեղիցկանչվելուգնալ, չգիտեսթեուր»:

3. Ես դիմումեմիմհիշողություններինմիայնայն դեպքում, երբնրանքկարողենորոշհետաքրքրություններկայացնել:

4.Միայնթուլակամուհիմար մարդիկենասում, որ չենկարողտանելայն, ինչոր նրանցվիճակվածէիվերուստ:

5.Տուր ինձերջանկություն, ևեսքեզերջանիկկդարձնեմ:

6.Հոգինունիիր մեկնիչը, հաճախանգիտակից, բայցիսկականմեկնիչը՝աչքերը:

7.Եթեամբողջաշխարհըքեզատիուարհամարհի` դուկգտնեսընկերներ, եթեմաքուր եսքոխղճիառաջ:

8.Ոչմիբանայնքանանիմաստուանհիմնչէ, երբստիպվածեսքարշտալօրերդ, ակնկալելովոր հանգամանքներիմեջկկատարվիինչ-որ անհնարինփոփոխություն, որընորիցկմիացնիինձնրահետ:

9.Կյանքըանցողիկէ, իսկմահըմիակճանապարհնէ, որըտանումէ դեպիանմահություն՝ դեպիփառք:

10.Եթեգայթակղվեքևմոլորությանմեջընկնեք, սարսափեքձեր խղճից՝խղճիխայթըկյանքիթույննէ։

11.Մարդկայինըևսխալականըչպետքէիշխանությանհավակնությունունենան, կարելիէապահովվստահելմիայնաստվածայինինևկատարելությանը։

Ահա և ըստ իս գրքի լավագույն 11 մտքերը...եթե ըստ ձեզ ինչ-որ բան եմ բաց թողել մեկնաբանությունների մեջ ավելացրեք:Ինձ համար կարևոր է բոլորի կարծիքը:

10

5

1411

 • Hakob
  2016-03-07 22:34:07
  լավներ ուղղակի որ իրար կպածա դժվարանում ես կարդալ
  • NomyCule
   2016-03-08 17:29:24
   haaaa vorovhetev es microsoft office wordov em xmbagrel es nyut@ es entexic kopi em arel estex qcel..erevi dranica
 • Լի ^_^
  2016-03-08 10:44:46
  կկարդամ
 • Թիթեռ
  2016-04-23 16:20:56
  շատ եմ սիրում այս գիրքը (լավ)
  • Nomy Cule
   2016-06-04 00:15:53
   ես էլ իմաստ խորն է..