Copy SMS

Ալբոմ «Աստիճան»...Լսենք...


Իմ առաջին ալբոմը, որը լույս տեսավ 2012 թվականին
Աստիճան ... Լսեք գրեք կարծիքներ...

Ալբոմ «Աստիճան»...Լսենք... - Երաժշտություն, Սիրված, երգեր,


Ալբոմ «Աստիճան»...Լսենք... - Երաժշտություն, Սիրված, երգեր,amp;list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj&index=1

amp;index=2&list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj

amp;list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj&index=3

amp;index=4&list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj

amp;list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj&index=5

amp;index=6&list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj

amp;list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj&index=7

amp;list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj&index=8

amp;index=9&list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj

amp;index=10&list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj

amp;index=11&list=PLAH1pxtsLos2ctvkQlFll_zMriGWv4CTj

7

10

2228

 • Lili Petrosyan
  2016-03-31 18:48:13
  շաաատ լավն էր....ապրեք (բռավո) (լավ)
 • Լի ^_^
  2016-03-31 18:55:54
  |(
 • PushOfficial
  2016-03-31 19:17:32
  մեռսսսսի
 • PushOfficial
  2016-04-01 00:22:30
  shutov klineen menak erger che eli liq baneeen linelu
 • PushOfficial
  2016-08-07 21:00:38
  https://www.youtube.com/watch?v=n4uaq5bE0V0
 • PushOfficial
  2016-09-23 23:35:12
  https://www.youtube.com/watch?v=lME0Lx1P8xk
 • Xhang Moneycash
  2016-11-04 09:53:01
  @ntira apres. Erg@ et qo kyanqna u et hiacmunqia arjani