Copy SMS

Միջազգային բառերը հայերեն (մաս 2)

Միջազգային բառերը հայերեն (մաս 2) - Միջազգային բառերը հայերեն,ՀԱՅԵՑԻ, կռկռամծլուկԱյսօր անդրադարձել եմ այս թեմային: Կան մարդիկ, ովքեր պարապությունից նստում և սկսում են միջազգային և հայերեն բառերը թարգմանել կրկին հայերեն,իրենց ասելով,դարձնում են էլ ավելի ՀԱՅԵՑԻ:Որոշեցի Ձեր ուշադրությանը ներկայացնել այդ բառերի 2 մասը:

Սապոն-լոգանքաբլթուկ

Գնդակ-կլորագլոր

Պարան-երկարաթելսիկ

Քանոն-չափաթեսթիկ

Նիհար-քչաբգիկ

Ատամ- բրեմալ

Զուքարան-վենտեռման

Ձի - վզքնքաշ

Աղցան-նրկրկրեկերկանք

Վիրաբույժ- կռկռամծլուկ 

Գրիպ-քնթբլիկ

Սաղմ-կլորաճզմիկ

Վանք-սիռդ

Զրուցարան-հեղնչատ

Հեղեղ-Հղկիկ

Կայծ-ճլդզապայթ

Պատկերացնում եք մարդիկ խոսեն այսպես... Այսօր դրսում կեղտոտվեցի ու մոռացա լոգանքաբլթուկով լվացվեմ կամ այս ինչ զզվելի նրկրկրեկերկանք էր, որտե՞ղ է ձեր վենտեռմանը:

5

1

1199

  • Թիթեռ
    2016-04-30 13:32:08
    այս բառերը որտեղից եք գտել՞, սրանք հայերեն չեն: