Copy SMS

ՔՈ ԱՉՔԵՐԸ

Քո աչքերը նեղացած են,
Քո աչքերն են լուռ, թախծոտ,
Քո աչքերը դառնացած են,
Տխուր մելամաղձոտ...

Բայց էլի միշտ հմայիչ են,
Խենթքացնող ու ալեկոծ,
Բայց էլի միշտ գրավիչ են,
Ջերմ անմնացորդ...

24.08.2011թ․

5

1

769

  • Գոռ Վարդանյան
    2016-05-25 14:52:50
    http://gorvardanyan.blogspot.am Միացեք իմ հեղինակային բլոգին, ընթերցեք իմ ստեղծագործությունները և գնահատեք դրանք...