Copy SMS

Եվ դու ինձ ասում ես եղածն ի՞նչ է: / Հեղինակային

Եվ դու ինձ ասում ես եղածն ի՞նչ է: / Հեղինակային - Ցավ, տխուր, սեր, ատելություն, կներես


- Բարև:
- Ինչի՞ ես եկել:
- Պարզապե՜ս:
- Դե շրջվի՛ր դեպի դուռը ու դուրս արի՛:
- Կներե՜ս,…
- Ցավ պատճառել, նեղացնել ու գալ նայել աչքերիս մեջ ու ասել կներես....
- Ես սխալ եմ եղել:
- Ա՜յդ ես եմ սխա՛լ եղել, որ ներել եմ քեզ ամեն անգամ ու տեղ տվել:
- Իսկ ով է ասել, թե սխալների համար պատասխան չեն տալիս:
- Հավատա՜, կյանքում այնքան բաների համար պատասխան չեն տալիս, որ այդ մի սխալի եղածն ինչ է:
- Եղա՜ծը, և դու ինձ ասում ես եղածն ի՜նչ է: Եղածն այն է , որ այդ քո մի սխալից մինչև այսօր հոգիս այրվում է: Ես գիտե՛մ միևնույն է ոչինչ չի փոխվելու, ատելություն, դաժանություն ու նորից ցավ ես դու ինձ պարգևելու: Շրջվի՛ր դեպի դուռը....

Սպիները, որոնք թողնում են մտերիմ մարդիկ, չի բուժի և ոչ մեկը. նրանք գիտեին` ուր են հարվածում...❤(((((

5

6

1268