Copy SMS

#մենամտածողություն#

#մենամտածողություն# - մենախոսություն, անկապ, անհասկանալի,


Գիշեր...շոգ...ուժեղ-ուժեղ շոգ... Մենք մենակ չենք, ես ու իմ երկրորդ եսը, դու ու քո երկրորդ դու-ն:Մենք չորսով ենք, ես քեզ եմ ուզում, քո երկրորդը ինձ պետք չի. ահա, նայի՛ր, ես քեզ չեմ լսում, չեմ ենթարկվում, դու այստե՞ղ ես, թե՞ ինձ է թվում, եթե այստեղ ես մի՛ գնա, ոչ հիմա, մի՛ գնա, դու ես իմ պատասխանատուն, արի՜, դու գիտես ինձ ինչպես պետք է գտնես, վերցրու ինձ քեզ հետ եթե գաս, տար ինձ քեզ հետ եթե հիշում ես, տա՛ր,եթե կարող ես, կարո՞ղ ես, թե՞ ոչ... Երբ դու մոտ ես, ասես գարունը գրպանումս լինի,  և ինչ որ տեղ գիշերն ու դու... Տար ինձ քեզ հետ, եթե գտնես, տար ինձ, ի՞նչ կլինի, դու գիտես թե ինչպես կարող ես գտնել ինձ, դու գիտե՞ս, թե՞ ոչ, եթե ոչ....կարևոր չէ...

#մենամտածողություն# - մենախոսություն, անկապ, անհասկանալի,

ՏԱՐ՜՜՜ՏԱՐ՜՜՜ՏԱՐ՜՜՜...   

ԱԽՐ ԴՈՒ ԳԻՏԵԵՍ, Գիտես, գիտե՞ս, գիտե՞ս թե՞ ոչ..ոչ...ոչ...ոչ...

#մենամտածողություն# - մենախոսություն, անկապ, անհասկանալի,

4

3

971

 • ~~~~
  2016-06-19 01:40:50
  .
 • Dark
  2016-06-20 17:03:50
  լավն էր
  • ~~Ը~~
   2016-06-20 17:43:00
   Մերսի շատ ))