Copy SMS

Թեպետ նորի՜ց...

Թեպետ նորի՜ց... - Թեպետ նորի՜ց, love, sad ,Արի լռենք,  կյանք


Թեպետ նորի՜ց, քամին հեռվից,
Մեղմ իր ձայնով՝ հազիվ անմոր,
Երբեմն ուժն իր կործանած,
Դրե՛ց, տվե՛ց ձեռքիս վառված,
Ու լուսածին այն օրվանից,
Այն ինձ հեռվից դող է տալիս:
Դող է տալիս, դող վերցնում,
Երբմնի այսօր քեզ է հիշեցնում...
Արի լռենք, թող կանգնի գալակտիկան, 
Ու թքած, որ էս կյանքը պրակտիկա…

3

1

1389

  • Nomy Cule
    2016-06-25 13:22:54
    շատ խառն էին մտքերդ...ճիշտ ասաց ետքան լավ չհասկացա բանաստեղծությանդ միտքը..ավելի պարզ աշխատի շարադրես մտքերդ