Copy SMS

Անվերնագիր...(2)

Անվերնագիր...(2) - հեղինակային, հեղինակային, հեղինակային, բանաստեղծություն,


Մի գնա, խնդրում եմ, 

Մի լքիր, խնդրում եմ,

Մի թող ինձ, խնդրում եմ, 

Առանց քեզ խեղդվում եմ...

Մի փախչիր ինձնից,

Մի գնա նորից, 

Մի գնա ինձնից.

Մի փախչիր նորից...

Մի գնա այդպես,

Մի անհետացիր,

Առանց քեզ դատարկ է,

Մի հեռացիր...

Դատարկությունը ցավեցնում է,

Խոսում է անհեթեթ,

Վիրավորում է սրտիս,

Մտքիս չի տալիս հերթ...

Մի գնա խնդրում եմ, Մի հեռացիր,

Որտեղ դու չկաս, չկամ նաև ես,

Մի թող ինձ խնդրում եմ, Մի մոռացիր,

Մի մոռացիր անցածը հեշտությամբ այսպես...


Եվ վերջում նախորօք կասեմ մի բան, ես կոտրված սրտով պադռոստկ չեմ, գրում եմ մտքիս եկածւ ոչ թե սրտիս զգացացը Անվերնագիր...(2) - հեղինակային, հեղինակային, հեղինակային, բանաստեղծություն,  ... մնումա կարդացող լինի Անվերնագիր...(2) - հեղինակային, հեղինակային, հեղինակային, բանաստեղծություն,

5

4

1295

  • Lili Petrosyan
    2016-06-27 14:35:41
    կարդացողներ կան.ապրես (ժպիտ) (գինի) :*