Copy SMS

Սիրում եմ քեզ

«Սիրում եմ քեզ , քիչ եմ ասել քեզ, գիտեմ , բայց փորձել եմ միշտ ապացուցել այն : Արդեն 1 ամիս է սիրտս սովորականից արագ է աշխատում : 1 ամիս է ուղեղս փոխել է իր աշխատանքի ռիթմը : Բայց… ՄԻՇՏ ՍԻՐԵԼ ԵՄ ՔԵԶ… Իսկ ԴՈՒ՞ , չգիտեմ սիրում ես ինձ թե չէ , ԲԱՅՑ… Միշտ հիշիր ,որ մի հայ մանկան բռնցքի չափ սրտում ես , հանկարծ չկոտրես այդ սիրտը , իսկ եթե որոշես կոտրել հիշի՜ր, Ներսում ԴՈՒ ես : Արդեն քանի-քանի փորձություն եմ հաղթահարել Աստծո կողմից տրված , Քեզ հասնելու համար, Դու ուղակի դա չգիտես: Դու ընդամենը 3 բառով կարող ես կոտրել ինձ , Բայց կարող ես նայև նույնքան քանակի բառերով կարող ես ինձ 2-րդ սիրտ էլ տալ… Դու արդեն տեսել ես ,թե 1 սրտով ինչքան եմ քեզ սիրում , իսկ պատկերացնում ե՞ս ,թե 2 սրտով ինչքան կսիրեմ…
ԹԵ հեռանաս էլ , ՄԻՇՏ հիշիր , ԵՍ ՔԵԶ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ…»

Սիրում եմ քեզ - Սեր, Կյանք, Սիրտ


9

1

1480

  • ZEPI
    2016-07-19 22:27:10
    lavner uxaki xosqer chunem