Copy SMS

Սպասում

Սպասում - կարոտել, գալ, գրկել

Դու գալու ես,

Գիտեմ որ անպայման գալու ես,

Գրկելու ես և ասելու,որ ամենինչ կարգին է:

Ես վերադարձել եմ՝

Այն հեռու՜ հեռուներից

Էլ չեմ գնալու,մնալու եմ քեզ հետ

Դեռ երկա՜ր երկար ժամանակ

Այպես գրկա՜ծ,այսպես կարոտած:

12

2

1407