Copy SMS

Թեոդոր Դրայզեր «Ջեննի Գերհարդ»

  Թեոդոր Դրայզեր «Ջեննի Գերհարդ» - աղետ, հօգի ,անդոր


1.Եթե մարդիկ լավ են հագնված,մատանիներ ու քորոցներ են կրում, ինչ էլ որ անեն՝ լավ է։


 


2.Եթե դուք ձեզ էժան գնահատեք, ձեզ բանի տեղ չեն դնի,ոտքի տակ կտան ձեզ։ Եթե դուք ձեզ տանկ գնահատեք, թեկուզև ոչ ըստ արժանվույն, ձեզ կհարգեն։


 


3.Ամեն տուն հաստատված է նախ և առաջ մոր վրա, բայց այդ հասկանում են միայն այն ժամանակ, երբ արդեն վախճանը մոտիկ է։


 


4.Լավ բարեկամներն իրարից չպետքա բաժանեն, դա վտանգավոր է։


 


5․Անդորի մեջ ձեռք ես բերում իմաստություն։


 


6․Կյանքը պայքար է, և եթե ուզում ես մի բան ստանալ, պետք է պայքարես։


 


7․-Իմ կարծիքով հիմարություն է չօգտվել ամեն մի միջոցից, որը կարող է քեզ համար դառնալ այն,ինչ ինքդ ես ուզում։


 


8․Սիրո մեջ, ինչպես և ճակատամարտում, յուրաքանչյուրն իր բախտն ունի։


 


9․Կինը պետք է իր սիրած միակ մարդու առաջ բաց անի իր ամբողջ հօգին։


 


10.Կյանքում կատարված ամեն մի դեպք չի կարելի որպես աղետ ընդունել։

  Թեոդոր Դրայզեր «Ջեննի Գերհարդ» - աղետ, հօգի ,անդոր

Sed
7

1

1597

 • Dark
  2016-12-10 23:36:23
  լավն էր (ծաղիկ)