Copy SMS

Դու չկաս

Դու չկաս - դու, ծանոթ,փողոց

Նորից նույն փողոցը ,նույն ճանապարհը,նույն ծառերն ու  տները,մարդիկ ծանոթ  ու անծանոթ,նույն ճնշող օդը,նույն հայացքները. թվում է ոչինչ չի փոխվել.բայց դա միայն թվում է,,,իրականում այնքան բան է փոխվել,,,,դու չկաս,չես քայլում մեզ այնքան ծանոթ այս փողոցով,չես ժպտում քո  գեղեցիկ,պայծառ ժպիտով,էլ երբեք ինձ չես բարեվի,չես շատախոսի,իսկ ես էլ  չեմ խնդրի ,որ քիչ խոսես,,,բայց հիմա ես քեզ կլսեմ անդադար,ես ոչինչ չեմ ասի,ես լուռ կլսեմ,միայն թե խոսիր՜՜,,,,

6

4

777

 • Անի
  2017-02-07 15:19:29
  լավն էր (ծաղիկ)
 • A.YAN
  2017-02-07 15:34:56
  շնորհակալ եմ :*
 • Zepi
  2017-02-07 16:41:00
  ախ ուրեր վոր խասեր
 • A.YAN
  2017-02-07 16:50:19
  :'(