Copy SMS

Դեռ կա

Դեռ կա - Բանաստեղծություն, Ցունամի


Դեռ կա

Այս դարմանում դեռ աղետ կա,
Այս ցավի մեջ աղը չկա,
Տվեք աղը,թող քիչ ցավի։
Բողոքում ե՞ս, դե բողոքիր,
Ցավից ուժեղ այն չի լինի...

Այս օրերում ժամանակ կա,
Բայց ժամերում սլաք չկա։
Ո՞ւր է հիմա ժամագործը,
Տվեք նրան ժամսլաքը
Ու հետևեք,
Որ այլևս այն չկանգնի։

Ցունամի
18.10.2016թ.

5

1

1020

  • 系 路 克
    2017-02-09 10:35:52
    ayceleq status4ka.am grancveq dimeq indz Gevorg_ , es dzez kochum ktam kskseq hodvcner grel, mez mot aveli shat araj kgna dzer poster@