Copy SMS

  • 3-40
    2017-02-09 20:56:32
    Այցելեք մեր կայք, գրանցվեք, այնտեղ դիմեք ինձ նամակով՝ Gevorg_ , ես ձեզ կտամ լրագրողի կոչում, սկսեք ազատ ստեղծագործել, մեր կայքում ավելի մեծ արձագանք ու լսարան կհավաքի ձեր փոստերը: Status4ka.am