Copy SMS

www.Status4ka.am

 

www.Status4ka.am - ssss,jk, juy.,


Այցելեք մեր կայք, գրանցվեք, այնտեղ դիմեք ինձ նամակով՝ Gevorg_ , ես ձեզ կտամ լրագրողի կոչում, սկսեք ազատ ստեղծագործել, մեր կայքում ավելի մեծ արձագանք ու լսարան կհավաքի ձեր փոստերը:

Գրառումը փակված է։

4

0

2989