Copy SMS

Եթե որոշենք

Եթե որոշենք - Բանաստեղծություն, ՑունամիԵթե որոշենք հանդիպել իրար`
Միայն ու մի այն օրերում իմ հին,
Եթե որոշենք ժպտալ մեկմեկու,
Կամ գուցե սիրենք իրարու, ապա
Միայն ու միայն օրերում իմ հին,
Եթե ու եթե, հազար ու մի եթե…
Միայն ու միայն անցած օրերում...


21.08.2016թ.

7

3

1087

 • Julietta
  2017-03-03 09:19:40
  Շատ լավն է...
 • Ցունամի
  2017-03-03 17:22:50
  շնորհակալ եմ
 • Julietta
  2017-03-04 08:59:26
  խնդրեմ խնդրեմ...