Copy SMS

Երբեմն պետք է

Երբեմն պետք է - Բանաստեղծություն, Ցունամի


Երբեմն պետք է`
Դու ինքդ քեզնից պարտություն կրես,
Պետք է, Որ մի քիչ թուլություններդ մատնացույց անես,
Հաճախ էլ պիտի ես-դ քիչ վանես, ինքդ կեղեքվես
Ու կտոր-կտոր պիտի մասնատվես, ամենքին հասնես։

Երբեմն պետք է`
Ինքդ քեզանից ժպիտդ խլես,
Սեփական անձդ ուրանաս մի քիչ, խղճիդ անտեսես,
Հակակրանքներդ խորքերից դժկամ վեր հանել փորձես ու ես-իդ քծնես,
Ինքդ քո ձեռքում խամաճիկ դառնաս ու լիրբ ստրկացնես:

Փախուստի դիմես, ներկա օրերում ինքնամոլորվես,
Քո ձեռքով ստեղծած ավազե ժամում հաճախ խեղդվես։

Ամեն մանրուքից դասեր դու քաղես, ինքդ քեզ հաղթես,
Անձրևից հետո քո անձի համար ծիածան լինես:
Երբեմն պետք է...


Ցունամի
31.07.2016թ.

9

0

988