Copy SMS

ԾԱՂԿՈՂ ԾԱՂԻԿՆԵՐ

ԾԱՂԿՈՂ ԾԱՂԻԿՆԵՐ - ծաղիկներ, ծաղկել, գեղեցիկ,


Գարնանը համահունչ մի տեսանյութ, որտեղ ներկայացված է ծաղկող ծաղիկները։Հարգելի ընթերցողներ և դիտողներ մաղթում եմ այս ծաղիկների պես միշտ ծաղկեք, միշտ անկեղծ ժպտացեք, ու սիրեք աշծարհը, գնահատեք Ձեր կյանքի ամենի մի րոպեն, ամեն մի վայրկյանը։Մեր շրջապատում շատ գեղեցիկ ու դրական էներգիա հաղորդող շատ բաներ կան, ուղղակի պետք է այդ ամենը ճիշտ օգտագործել։Մաղթում եմ Ձեզ ուրախ դիտում։

                            amp;t=44s


4

0

2828