Copy SMS

T.D.S.-ն վերադառնում է ․․․

T.D.S.-ն վերադառնում է ․․․ - ռելովություն, վերադարձ, կիսահնանորեկներ,

Բարև․․մենք վերադարձանք․․ու սկզբում կպատմենք մեր մասին․․․

T.D.S. - The Dark Shadows,   ստեղծվել ենք 2015-ի ամռանը։ 

Մենք չորսն ենք․․դեռևս․․․մեզ քչերն են ճանաչում (իբր գաղտնի ենք )․․․ մեր նպատակն էր "գրավել քոփին կիսանորեկներով " ու ապացուցել վետերանների, որ մենք էլ կարող են ապրեցնել քոփին․․․․(հանգիստ կարանք արդեն կիսահնեկ ու նույնիկս վետերան կոչվել )

ներկա պահին մեզնից միայն 2-ն են հիշում քոփիին․․մնացածը անհայտ տեղերում են T.D.S.-ն վերադառնում է ․․․ - ռելովություն, վերադարձ, կիսահնանորեկներ,

հա․․ ու մեր գործունեությւնը նորից սկսւմ ենք․․․էս անգամ ձգտելով իրոք ինչ-որ բան փոխել T.D.S.-ն վերադառնում է ․․․ - ռելովություն, վերադարձ, կիսահնանորեկներ,


լավ․․ասեցի ու գնամ

3

1

369

  • 2017-04-16 11:04:18
    տեսնենք կիսահներ կամ վետերաններ (ծաղիկ) (լավ)