Copy SMS

Հարցնում եմ քեզ , ինչու չես գալիս

Հարցնում եմ քեզ , ինչու չես գալիս  - սեր, հեռացում , մոռացում


                                              Հարցնում եմ քեզ , ինչու չես գալիս ,

Ինչու քո սերն ինձ էլ չես տալիս , 

Լքել ես, հեռացել ,

Ամեն բան մոռացել ,

Բայց հիշիր դու ,

Ինչքան էլ հեռանաս ,

Ինչքան էլ մոռանաս ,

Չի մարի սերս,

Ու չեեն մեռնի հուշերս :

7

1

1716