Copy SMS

Հայ աղջկան

Հայ աղջկան - լույս, շող, աղջիկ, հայուհի, արաքս, արարատ, հեզ, չքնաղ:

Լույսի շող եք, հուր ու կրակ,

Անհաս երազ, երազի թև,

Պայծառ արև, անհուն երկինք,

Շող ու կաթիլ՝ ջերմ անձրևի:


Սրտի թրթիռ, հոգու թռիչք,

Արևի շող ու լուսնի լույս,

Կանաչ տորև թփուտ ծառի,

Կարմիր ծաղիկ՝ դալար մարգի:


Արաքս եք դուք՝ հպարտ ու վեհ,

Արարատի պես հպարտ ու կատաղի,

Վարդի բույր եք, հազար շաղ եք,

Ծիծեռնակի թևին թառած հրեշտակ եք:


Ինչ սիրտ լինի դիմանա,

Ինչ հոգի լինի չմահանա,

Ինչպես չասեն չքնաղ եք դուք,

Մեր հայուհի հեզ աղջիկներ:

5

0

2062