Copy SMS

Ռոմեո և Ջոիլիետ

 


Ռոմեո և Ջոիլիետ - սեր, թաց աչքեր, անբիծ հոգի,

Բուռն բերկրանքը բուռն վերջ ունի


Նա բռնկվում է վառոդի նման


Եվ արագ հանգում հաղթանակի մեջ


Քաղցրագույն մեղրը


Իր անուշությամբ զարկում է սրտին 


Եվ ախորժակդ ոչնչացնում է երբ ճաշակես


Սիրիր ուրեմն չափավոր կերպով


Հարատև սերը լինում է այդպես:


Ռոմեո և Ջոիլիետ - սեր, թաց աչքեր, անբիծ հոգի, Սերը մի ծուխ է,որ բարձրանում է հառաչանքների գոլորշիներից


Երբ նա անբիծ է`հոտ է շողշողան սիրահարների աչքերի միջին


Իսկ երբ սրտաբեկ է`մի ծով է լցված սիրահարների արտասուքներով:

5

0

1448