Copy SMS

Սև սուրճի դիմաց

Թող որ ես ինքս ինձ կոչեմ հանճար,
Ու հպարտ զգամ ես բարձր կոչումից:
Չեմ եղել կյանքում ես երբեք անճար,
Քանզի արդար է որոշումը իմ:

Թող որ ես ինքս ինձ կոչեմ հանճար,
Ու նույն այդ պահին թող որ հասկանամ
Հանճար լինելու բարդությունը իմ:

Թող որ ես ինքս ինձ կոչեմ հանճար
Սև սուրճի դիմաց նստած մտերմիկ,
Թող որ վայելեմ պահն այս անմոռաց
Ու գրեմ տողեր, տողեր հորինված:

Սև սուրճի դիմաց - Սև, սուրճի, դիմաց

4

0

1074