Copy SMS

Սերն ամեն անգամ չի տրվելու քեզ

Սերն ամեն անգամ չի տրվելու քեզ,
Մի տա ամենքին քո սերը անգին,
Շաղ մի տա սերդ ծաղիկների պես,
Սերն ամեն գարնան նորից չի ծաղկի:
Այս ջահել ու խենթ բանաստեղծի պես
Յոթ ծիծաղ մի տա... ամեն ժպտալուն,
Որ երբ իսկական սիրույդ հանդիպես,
Ոչինչ չունենաս էլ նրան տալու:

2

0

1353