Copy SMS

..Մի կարոտ անմեռ....

..Մի կարոտ անմեռ......... .....Անզուսպ մի ցասում............ ..........Որը քեզ կյանքիս խելառն է դարձնում…..... .....Եվ ստիպում է ինձ ոչ թե գիժ լինել..... Այլ քո պես ԳԺԻՆ սիրել ակամա Եվ գժի նման քեզանով ապրել..

..Մի կարոտ անմեռ.... - ..Մի, կարոտ, անմեռ....

2

0

1471