Copy SMS

թողեք ապրեմ


Կամ թողեք ապրեմ, կամ իմ տեղն ապրեք, 
Թող որ ինքնուրույն իմ կյանքը վարեմ, 
Կամ ինձ ազատեք, կամ հավերժ կապեք, 
Թող որ երբեմն նաև սխալվեմ. . . . 
ԵՎ գուցե սխալից դասեր չքաղեմ, 
Բայց դուք ձեր ճիշտը բուկս մի’ խցկեք, 
Մի՞ թե չեք տեսնում, որ խեղդում է ինձ, 
Դուք իմ փոխարեն ոտքի մի’ կանգնեք, 
Այդ ձեր ճանաչած մեծերի առաջ, 
Ու իմ փոխարեն երբեք մի չոքեք, 
Նույն ձեր հորինած կուռքերի առաջ, 
Թողեք, որ ինքս մեծեր ճանաչեմ, 
Թող որ ինքնուրուն կուռքեր հորինեմ: 
Դուք ինձ մի’ ասեք ում դեմքին ժպտամ, 
Գուցե նրա մեջ ինձ դուշման գտնեմ, 
Ու մի պարտադրեք, թե ում անտեսեմ, 
Գուցե քշվածում հարազատ գտնեմ. . . . 
Որը ինձ ոչինչ չի պարտադրելու, 
Կամ իմ տեղն ապրեք, կամ թողեք ապրեմ, 
Որ այս աշխարհում ես իմը թողնեմ. . .

9

0

1510