Copy SMS

Կատարելությունը

Կատարելությունը - Ուժեղ է նա ով ընկնում է, սակայն կարողանում է վեր կենալ դրանից հետո, այլ ոչ թե նա, ով երբեք չի ընկնում:


Աշխարհում կատարելություն չկա ու ո՛չ Մալեւիչի քառակուսին է կատարյալ, ո՛չ էլ՝ Մոցարտի ռեքֆիեմը: Կատարյալը չափանիշ չէ, այն թվերի պես անվերջ է ու ինչպես ցանկացած անվերջ բանի՝ մարդը ձգտում է հասնել դրան: Իմ կարծիքով պետք է ձգտել ոչ թե իդեալականության, այլ առաջընթացի, պետք է ամեն օր լինել ավելի լավը, քան երեկ, հասցնել ավելի շատ բան քան՝ երեկ: Չափանիշը ոչ թե կատարելությունն է, այլ երեկվա օրը, եթե մարդ կարողանա ամեն օր նոր սխալներ անել եւ դրանցից նոր դասեր քաղել, ապա նա արժանի է ինքն իրենով հպարտանալու:


Ուժեղ է նա ով ընկնում է, սակայն կարողանում է վեր կենալ դրանից հետո, այլ ոչ թե նա, ով երբեք չի ընկնում:

3

0

1360