Copy SMS

Իմ գյուղը

Իմ գյուղը - գյուղ, հարազատ, տուն:


                                                                  Իմ գյուղը

                                              Իմ գյուղը՝ հարազատ ու անուշ,

                                              Իմ գյուղը՝ սիրուն ու քնքուշ,

                                              Իմ գյուղի օդը՝ մաքուր ու հաճելի,

                                              Իմ գյուղի բնությունը՝ կանաչ ու բերրի:

                                              Սիրում եմ իմ գյուղի տունը,

                                              Նրա հոտը, նրա բույրը, նրա ձևը,

                                              Հարազատ է նրա ամեն մի շյուղը,

                                              Քաղցր է նրա ամեն մի կտորը:

                                              Իմ գյուղի տան բակը՝ կանաչաչյա,

                                              Բակի ծաղիկները՝ երփներանգ ու գույնզգույն,

                                              Բակի խնձորենիները ու բալերը հրաբույր,

                                              Սիրում եմ նրա ամեն մի անկյուն:

Իմ գյուղը - գյուղ, հարազատ, տուն:

                                                                                                                   Գայա Հայկազ

6

2

2085