Copy SMS

Եկել եմ լցվեմ մեջդ․․․

Եկել եմ լցվեմ մեջդ․․․ - Պոստ, էկելեմմենախոսեմգնամ, անկապ,

Բարև;, ես եմ․․․

Եկել եմ․․․ Եկել եմ նստեմ ականջիտ ու հոգիս մեջդ լցնեմ․․․եկել եմ խոսամ հետդ․․․ էնքան խոսեմ, որ որ գլուխդ սկսի ուռչել ձայնիցս․․

Եկել եմ խոսեմ ու կարոտս առնեմ լսողություն դարձած ձայնիցդ․․․․ 

Եկել եմ ու պատմությամբս գրկելու եմ հոգիդ․․․

Եկել եմ․ ու չեմ գնալու,ինչքան էլ ր քշես սենիակիցդ․․․


Եկել եմ լցվեմ մեջդ․․․ - Պոստ, էկելեմմենախոսեմգնամ, անկապ,

Չէ՛ մի քնիր․․․ Ես քեզ եմ ուզում․․ Ուզում եմ աչքերիդ նայեմ ու խոսեմ․․․Խոսեմ մինչև սենիակդ լցվի ինձնով ու քունս տանի․․․․

Չէ՛, մի խոսիր․․քեզ լռելն է սազում․․ քոնը լռելն է․․․

Չէ՛ իմն ես․․ իմն ես, ու խոսելու եմ ինչքան սիրտս ուզի․․․ Չէ՛ մի քնի․․․

ձանձրացար՞՞

լա՛վ, հերիք լռես․․․․Խոսա ու ամբողջ ուժով բղավիր վրաս որ սխալ եմ․․․որ քոնն եմ․․․

Չէ՛ մի բարկացիր․․․ խոսիր հետս/․․․

էէէէ․ մի քնի վայ․

արի բանավիծենք ու գոռանք իրաի վրաա․․․․

քնեցիր՞՞

լավ  <3

Եկել եմ լցվեմ մեջդ․․․ - Պոստ, էկելեմմենախոսեմգնամ, անկապ,ձեր Dark

7

0

1387