Copy SMS

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր


Մարդիկ սովոր են սպանել ժամանակն այնքան մինչև ժամանակը սպանի իրենց:

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Անտանելի է մտածել, որ մեկը թիկունքից հետևում է քեզ:

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր


Գիշերն այնքան մութ չէ որքան մարդը


Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքերTommy Ingberg

Tommy Ingberg-Ծնվել է` 1980թ-ին Շվեդիայում:

Լուսանկարիչ, ում լուսանկարները պատկանում են սյուրռեալիզմ ոճին: Նրա աշխատանքները  վերաբերում են մարդկային բնույթին, զգացմունքներին եւ մտքերին:

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր


Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Gabriel Isak

Gabriel Isak-Ծնվել է Շվեդիայում:

Լուսանկարիչ է, ով իր լուսանկարների միջոցով պարզ ցուցադրում է մարդկային հոգու հարուստ գաղափարներն ու զգացմունքները:

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր
Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր

Հայտնի լուսանկարիչներ, նկարներ և մտքեր - լուսանկարիչներ, Հայտնի, նկարներ, մտքեր


9

11

2185

 • 2017-11-25 23:58:16
  https://youtu.be/_UAh245xaac
 • 2017-11-25 23:58:39
  https://youtu.be/Rt6hIh2wuJ0
 • A
  2017-12-01 21:53:04
  լավնն էրր ազիզզ ))))
  • 2017-12-02 19:55:50
   ապրես ջան ))
   • A
    2017-12-03 00:09:04
    չկա էլի,,նորություն չկաա ։Դ
   • 2017-12-03 00:10:44
    inch a asum e :d
   • 2017-12-03 00:11:20
    yxqqq es inch a :/
   • A
    2017-12-03 00:11:51
    ես սպասոըմմ էիի :Դ այ տենց :Դ
   • 2017-12-03 00:12:29
    spasYm eirr? axxxx :dddd
   • A
    2017-12-03 00:14:16
    քիչ խնդա ։Դ
   • 2017-12-03 00:19:06
    քեզ կողքի մուտք քշի հե ջան :դ