Copy SMS

Կյանքից էլ սուտ՝ սուտ է սերը

Կյանքից էլ սուտ՝ սուտ է սերը - սեր, սուտ, կեղծ:

Այս աշխարհում ամեն բան սուտ է,

Կեղծ է, անլուրջ ու ծաղրական,

Այս աշխարհում կյանքնել սուտ է՝

Անիմաստ է ու անիրական:


Կյանքից էլ սուտ՝ սուտ է սերը,

Չկա նման զգացմունք,

Չկա թրթիռ, հիացմունք,

Չկա երդում՝ հանուն սիրո:


Սուտ են բոլոր խոսքերը,

Հին ու նոր խոստվանությունները,

<<Սիրում եմ քեզ>> անգիր արած բառերը,

Չկա, չկա ու չկա սերը:


Փափագելի սերը ակնթարթ չէ,

Մի չհասկանալը պատճառ չէ,

Այսօր սիրում եմ՝ դու խելոք ես,

Վաղը չեմել հիշի՝ հակառակվել ես:


Դե մտածեք, արդյոք դա է սերը,

Դա է այս կյանքի ճիշտը,

Ես եմ ասում՝ սուտ է ամենը,

Իսկ գլխավոր սուտը՝ սերը:


                                                        Գայա Հայկազ

8

1

1958

  • Նվարդ
    2019-02-28 16:03:01
    Դուք իրավացի եք... սերը սուտ է ես համամիտ եմ ձեր հետ...