Copy SMS

Խաղաղվեցի՞ր...

Խաղաղվեցի՞ր... - կյանք, ինքնություն, սեր

Հայացքիցդ այն կողմ դատարկություն է,
Ճիչերը խլացնում են...

Ես գալիս էի քեզ մոտ,
Բայց...գիտե՞ս
Ժամանակը կանգ է առել 
Եվ ես մի մեծ կարուստ ունեմ.
Աշխարհս եմ կորցրե՜լ...

Խաղաղվեցի՞ր,
ծիծաղու՜մ ես սառը մարդուկ,
Չարացել ես...

Կտոր-կտոր ես արել երկու մեծ աշխարհ
Եվ դեռ քմծիծաղ ես տալիս,
Որ չավերվեցինք,
Վերածնվեցինք,
Որ առաջ անցանք մեր իսկ ցավերից
Ծիծաղ-լացերով...

Լաց մի լինիր,
Ետ կբերեմ խեղճ աշխարհդ
Խոստացել եմ...
Ա.Բ


8

5

1438

 • Ցունամի
  2018-01-12 21:57:54
  չնեղանաս.... բայց մի բան պակաս էր
  • Amalya
   2018-01-12 22:22:57
   չեմ նեղանում...միայն ուրախ եմ անկեղծ կարծիքների համար :) կփորձեմ ուղղել,ապրես
   • Ցունամի
    2018-01-12 22:25:10
    կարուստ - կորուստ մեկ էլ ծիծաղ-լացերով ....գծիկով չի գրվում
   • Amalya
    2018-01-12 23:15:47
    ահա...ապրես )))))))
   • Ցունամի
    2018-01-13 19:48:15
    խնդրեմ))