Copy SMS

Հավաքի՜ր

Հավաքի՜ր - կյանք, ինքնություն, սեր

Հավաքի՜ր փշրված մտքերդ
Հեքիաթները լուռ են մնացել...

Գիտե՞ս,ապակիները չեն կոտրվել,
Երազել են...
Հավաքի՜ր աչքերիդ փնտրտուքները,
Լույսերը մի ժամից կվառվեն 
և ես կմիացնեմ նվագարկիչը,
իսկ դու աչքերդ սահեցնելով
կգողանաս բառերս...
Հերիք է...

Պար եկ,քանի դեռ երկրաշարժ չկա...

Քիչ մնաց,կփշրվենք....

Ա.Բ


10

0

1574