Copy SMS

Մտքեր մեծերի կողմից

Մտքեր մեծերի կողմից  - Մտքեր, մեջբերումներ, աֆորիզմներ


Փորձիր համոզել ինքդ քեզ և դու կհասկանաս թե ինչքան խղճուկ են ուրիշներին համոզելու քո փորձերը:/ Լառոշֆուկո


Ով երբեք երեխա չի եղել, երբեք հասուն մարդ չի դառնա:/ Չ. Չապլին


-Պե՞տք է ներել թշնամիներին:


-Աստված կների: Մեր խնդիրը նրանց հանդիպումը կազմակերպելն է:/ Ալ Պաչինո


Եթե Ձեզ ասեն, որ ձեր գնացքն անցել է, հիշեք որ դեռ կան ինքնաթիռներ և նավեր:/ Ջերարդ Բատլեր


Երբեմն ճանապարհը, որի վրա գտնվում եք այնքան կարևոր չէ, որքան դրա ուղղությունը:/ Քեվին Սմիթ


Եթե հիմար կոչվելու վտանգի տակ եք, ավելի լավ է լռեք, քան խոսեք և ցրեք բոլոր կասկածները: Մորիս Սվիթզըր


Մտքեր մեծերի կողմից  - Մտքեր, մեջբերումներ, աֆորիզմներ

4

0

1574