Copy SMS

Ես խավարինն եմ

Ես խավարինն եմ - Բանաստեղծություն, չափածո, դեպրեսիա


Ես հիմա արդեն չունեմ էլ փափագ
Խավարի միջին ստեղծել պատրանք
Եվ առաջնորդվել աղոտ առկայծմամբ,
Մթի մեջ քայլել կույր մի էությամբ։
Եվ ես հոգնել եմ քայլե՜լ, պտտվե՜լ՝
Հնամաշ, սեղմիչ հագուստ-դիմակով,
Որ իրակոնւմ հոգիս է ճզմել
Եվ թաթաված է կյանքիս ավյունով։
Ինձ պետք չէ դիմակ անունով «խոհուն»,
Որ իրականում խոհեմ է այնժա՛մ,
Երբ լույս է տեսնում։ Օ՜, կու՛յր խավարում։
Խավարի միջին տզրու՛կ է միայն։
Թող որ ես մնամ` խորշ համարելի,
Անծիր ու սիրուն, սև խավարի մեջ․․․
Առանց պատրանքի նսե՜մ, խղճալի՛․
Խավարի փայլը մնում է անշեջ։

Անհեզ էի ես և ճշմարտակամ։
Խավարի փայլն էր գրավել այնժամ՝
Տենդավառ, ցնծուն իմ հոգևորը․․․
Ես խավարի՛նն են, ի՛մն է խավարը։
Այնպես լուսարձակ իր մութ լույսերով
Եվ պսակված է այս անբեկ սևով։
Խավարը կեզ է և զոհասեղան ունի առջևու՜մ․․․
Եվ պետք չէ բնավ ո՛չ ճիգ և ո՛չ ջիղ, ո՛չ էլ ազատում․․․

18․05․2018


Ժամանակաշրջան՝ ՛՛Վերածնունդ՛՛, ժողովածու՝ ՛՛Կայացում՛՛

6

0

1354